• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXXII - Wniosek o nieodpłatne wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Symbol:

IGK XXXII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 45, fax 44 732 18 62

Wypełniony druk WNIOSKU o nieodpłatne wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Nie podlega opłacie skarbowej.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Usługa zostanie wykonana w terminie uzgodnionym przez firmę wykonująca usługę na zlecenie Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. z posiadaczem odpadów – wnioskodawcą.

Odwołanie nie przysługuje.

Usługa obejmuje jedynie odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest. Demontaż materiałów zawierających azbest z konstrukcji budynku (lub innego miejsca) właściciel nieruchomości dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.
Odpady zawierające azbest powinny być odpowiednio przygotowane do odbioru. Przygotowania odpadów dokonuje Wnioskodawca na swój koszt.
Całe płyty azbestowe (eternit) i odpady o dużych gabarytach należy ułożyć na palecie w równy stos i zafoliować. Drobne fragmenty płyt azbestowych i odpady o małych gabarytach należy zebrać do worka wykonanego z grubej, odpornej na rozerwanie folii. Palety oraz worki należy ustawić w dniu odbioru (ustalonym wspólnie przez wykonawcę  usługi i Wnioskodawcę) na terenie nieruchomości, z której będą odbierane w miejscu pozwalającym na dokonanie łatwego i szybkiego ich załadunku na samochód ciężarowy.
W przypadku gdy odpady nie będą odpowiednio przygotowane do odbioru lub będą zmagazynowane w miejscu uniemożliwiającym ich załadunek na samochód. Wykonawca usługi ma prawo odmówić ich odbioru ustalając jednocześnie nowy termin odbioru odpadów.

  • uchwała nr LVI/929/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010-2032.

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Ochrona środowiska
  • Data publikacji: 2020-11-03
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =