• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XXII - Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub przekazanie dokumentacji geologicznej innej niż ww

Symbol:

IGK XXII

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 49, fax 44 732 76 99

1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji: hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej lub przekazanie dokumentacji innej geologicznej niż ww. (IGK XXII).

2. Dokumentacja hydrogeologiczna, geologiczno - inżynierska (4 egz.) oraz w postaci elektronicznej na 4 informatycznych nośnikach danych,

3.  Dokumentacja geologiczna inna niż hydrogeologiczna i  geologiczno-inżynierska (3 egz.) oraz w postaci elektronicznej na 3 informatycznych nośnikach danych.

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10,00 zł

2. Opłatę wnosi się w chwili złożenia dokumentacji.

3. Nie pobiera się opłaty skarbowej w przypadku przekazania dokumentacji geologicznej.

4. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub przy
ul. Szkolnej 30/38, lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

       Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
       ul. Szkolna 28
       97-30 Piotrków Trybunalski

Do 30 dni dla rozpatrywanego wniosku o zatwierdzenie dokumentacji: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej.

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Odbiór odpowiedzi może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę.

  • art.  93 oraz art. 161 ust. 2  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 868 z późniejszymi zmianami).

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.06mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Geologia, hydrologia
  • Data publikacji: 2020-11-03
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 8 =
Link
8 + 8 =