• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK XX - Wydanie karty wędkarskiej

Symbol:

IGK XX

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (IGK XX e).

2. Protokół z egzaminu na kartę wędkarską.

3. Jedno zdjęcie.

1. Opłata za wydanie karty wędkarskiej – 10 zł.

2. Opłatę wnosi się w chwili złożenia dokumentacji.

3. Opłaty dokonuje się w Kasach Urzędu przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna  28 (wejście B), lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do 1 miesiąca.

Odwołanie nie przysługuje.

1. Osoby mające ukończone 14 lat mogą starać się o wydanie karty wędkarskiej po spełnieniu w/w wymagań.

2. Odbiór karty wędkarskiej może nastąpić osobiście przez wnioskodawcę.

 • art. 7 ust. 1 -  7  ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity : Dz. U. 2018r. poz. 1476 ze zmianami);
 • § 2 ust. 1 i § 85  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. 2001r. Nr 138, poz. 1559 ze zmianami).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Wędkarstwo i sprzęt wodny
 • Data publikacji: 2020-11-03
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =