• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK X - Uznanie terenu za użytek ekologiczny

Symbol:

IGK X

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 45

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać  na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrków Trybunalski

Do jednego roku.

Odwołanie nie przysługuje.

Sposób załatwienia sprawy

1. Podjęcie przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwały w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny.

2. Wprowadzenie obiektu do rejestru.

3. Wprowadzenie zapisu o użytku ekologicznym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i do ewidencji gruntów.

4. Zgłoszenie obiektu do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

  • art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16. 04. 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.)

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.05mb

  • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Kategoria: Ochrona środowiska
  • Data publikacji: 2020-11-03
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =