• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

IGK VI - Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną

Symbol:

IGK VI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 46, fax 44 732 18 62

1. Opłata skarbowa:

 • za wydanie pozwolenia na utrzymywanie psa ras uznawanych za agresywne w związku          z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na hodowli psów ras uznawanych za agresywne  616 zł
 • za wydanie pozwolenia na utrzymywanie psa/psów ras uznawanych za agresywne  82 zł
2. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku

3. Opłaty dokonuje się w kasach Urzędu przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) lub Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub bezgotówkowo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna28
97-300 Piotrków Trybunalski

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usługi PWPW).

Do 1 miesiąca.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał pozwolenie (odwołanie składa się  w Biurze Obsługi Mieszkańców). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia pozwolenia stronie.

Odbiór pozwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę
 • za pośrednictwem uprawnionego pracownika Urzędu lub operatora pocztowego

 • art. 10 ust. 1.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Rolnictwo i zwierzęta
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =