• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XXV - Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego

Symbol:

USC XXV

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Dowód osobisty spadkodawcy.

2. Dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca.

3. Wniosek USC XXV

1. Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu allograficznego wynosi 22, 00 zł.

2. Opłatę wnosi się w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

3. Dowód opłaty należy przedłożyć w momencie składania oświadczenia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 10

Do 10 dni od zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu allograficznego.

Odwołanie nie przysługuje.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy może nastąpić po uprzednim osobistym ustaleniu terminu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Udział dwóch świadków przy składaniu oświadczenia zapewnia spadkodawca.

3. Świadkiem nie może być:

 • osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • osoba nie władająca językiem polskim,
 • osoba niewidoma, niema lub głucha,
 • osoba nie posiadająca umiejętności czytania i pisania,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
 • osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią
 • w stosunku przysposobienia.
4. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu allograficznego.

5. Przykład treści formularza protokołu – USC-25A

 • Art. 951, art. 956 - 957  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.01mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =