• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XVI - Oświadczenie o zmianie imienia/imion dziecka wpisanych do aktu urodzenia w dniu jego sporządzenia

Symbol:

USC XVI

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 08, 44 732 77 09

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty, paszport.

2. Wniosek: USC XVI

1. Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia / imion dziecka - 11,00 zł.

2. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, Kierownik USC - pokój nr 10, z-ca kierownika USC – pokój 9.

1. Niezwłocznie.

2. do 1 miesiąca a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o zmianie imienia / imion dziecka wpisanych w akcie urodzenia w dniu jego sporządzenia w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia przed wybranym kierownikiem usc lub polskim konsulem. Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.

Forma załatwienia sprawy:

 • Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia / imion dziecka wpisanych do aktu urodzenia w dniu jego sporządzenia.
 • Decyzja kierownika USC o odmowie przyjęcia oświadczenia.

 • Art. 22, 59, 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
 • Art.35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =