• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XV - Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

Symbol:

USC XV

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 07

Dokumenty tożsamości matki / ojca dziecka i współmałżonka: dowód osobisty, paszport.

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, Kierownik USC - pokój nr 10, z-ca kierownika USC – pokój 9.

1. Niezwłocznie.

2. Do 1 miesiąca a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.

2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

  • Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  • Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.
  • Art. 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
  • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
  • Data publikacji: 2020-10-16
  • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 7 =
Link
4 + 7 =