• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

USC XIV - Oświadczenie o uznaniu ojcostwa - wydanie zaświadczenia

Symbol:

USC XIV

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 07

Wniosek: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty, paszport.

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, Kierownik USC -pokój nr 10, z-ca kierownika USC – pokój 9.

1. Niezwłocznie.

2. Do 7 dni

Kierownik USC odmawiając przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni powiadamia na piśmie mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

3. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub karta ciąży.

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa - wniosek: USC XIV Z

5. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem mogą złożyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Forma zalatwienia sprawy:

 • Protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
 • Pismo kierownika USC o odmowie przyjęcia oświadczenia.

 • Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Art. 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Załączniki

 1. Wniosek

  (docx) 0.02mb

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-16
 • Data modyfikacji: 2021-03-29
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 2 =
Link
1 + 2 =