• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

DRK XXIX - Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Symbol:

DRK XXIX

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz za rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców, wynosi – 500,00 zł.

Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

• Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
• ul. Szkolna 28

 
Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru nie podlega opłacie.

Wniosek należy złożyć w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

• ul. Szkolna 28 lub
• Pasaż Karola Rudowskiego 10

 
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Do 7 dni.

Odwołanie, od decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Brak

• art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.)

Załączniki

  • Referat: Referat Komunikacji
  • Kategoria: Ośrodki szkolenia kierowców
  • Data publikacji: 2020-10-08
  • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =