• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFW XXVIII - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Symbol:

FFW XXVIII

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 16, 44 732 30 43

1. Wypełniony wniosek. Pobierz FFW XXVIII.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Załączniki:

 • Imienne faktury VAT albo ich kopie, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w art.6 ust. 3 ustawy.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Możesz odwołać się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Termin to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).
Odwołanie możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami składa się w terminach:

 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

• art. 3 ust.1 i 3, art.5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. – o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwana dalej „ustawą”.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.08mb

 • Referat: Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kategoria: Podatki
 • Data publikacji: 2020-10-15
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =