• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFW VI - Udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Symbol:

FFW VI

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 14, 44 732 77 15, 44 732 30 43

1. Wypełniony wniosek. Pobierz FFW VI.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

2. Kopia dowodu uiszczenia opłaty od wniosku. Opłatę należy dołączyć do wniosku lub przesłać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Nie uiszczenie opłaty w terminie powoduje, że wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

1. Opłata – 40,00 zł od każdego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (art.14f ustawy – Ordynacja podatkowa).

2. Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Opłatę możesz wnieść na rachunek bankowy
GETIN NOBLE BANK S.A. nr  55 1560 0013 2322 6887 8000 0003,
lub w kasach Urzędu Miasta.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Od interpretacji przysługuje prawo wniesienia skargi. Skargę składa się do sądu administracyjnego

Brak.

• art. 14 j § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kategoria: Podatki
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =