• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

FFW IX - Podatek od nieruchomości rolny lub leśny - odwołania i zażalenia

Symbol:

FFW IX

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon 44 732 77 14, 44 732 77 15, 44 732 30 43

Wypełniony wniosek. Pobierz FFW IX.

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:

 • Pasażu K. Rudowskiego 10,
 • ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Organ podatkowy przekazuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akta sprawy wraz:

 • z odwołaniem od  decyzji w terminie 14 dni,
 • z zażaleniem na postanowienie w terminie 7 dni.

Odwołanie nie przysługuje.

Odwołanie lub zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji. Należy określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

• art. 220, art. 222, art.223, art. 227, art. 236, art. 239, art.139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.05mb

 • Referat: Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 • Kategoria: Podatki
 • Data publikacji: 2020-10-14
 • Data modyfikacji: 2021-03-30
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 6 =
Link
9 + 6 =