• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Petycja 2/2019

Petycja 2/2019

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Data wpływu petycji:

19.12.2019 r.
 

Przedmiot petycji: 

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Skan petycji:

Pobierz skan petycji

Dane podmiotu wnoszącego petycję*:

Renata Sutor

 

Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji:

 • Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 19.03.2020 r.
 • Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji: -------------
 • Wezwania / Ogłoszenia: -------------

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji: skan odpowiedzi


* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki

 1. Skan petycji

  (pdf) 1.44mb

 2. Skan odpowiedzi

  (pdf) 1.71mb

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =