• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy odpisy aktów wydawane są odpłatnie?

Opłata skarbowa za wydanie odpisu:

  • skróconego - 22zł,
  • zupełnego - 33zł.
Ustawa o Opłacie Skarbowej określa zwolnienia z opłaty w zależności od celu wydania odpisu.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =