• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jeżeli w akcie stanu cywilnego jest błąd - co należy zrobić, aby akt sprostować?

Wniosek o sprostowanie błędu w akcie stanu cywilnego należy zgłaszać do Kierownika USC w miejscu sporządzenia aktu. Oczywiste błędy pisarskie prostowane są niezwłocznie. Błędy wymagające sprostowania na podstawie innych aktów stanu cywilnego są prostowane po dokonaniu weryfikacji danych.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =