• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy na terenie Piotrkowa Trybunalskiego obowiązuje opłata od posiadania psów?

Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego nie obowiązuje opłata od posiadania psów.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =