• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Kto ustala wysokość stawek podatków i opłat lokalnych?

Minister Finansów ustala górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Stawki obowiązujące na terenie Piotrkowa Trybunalskiego ustala Rada Miasta, nie mogą być jednak one większe niż górny próg kwotowy ustalony przez Ministra Finansów.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =