• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie mogę uzyskać informacje na temat mojego podatku i/lub opłaty za wieczyste użytkowanie?

W zakresie:

  • ustalenia kwoty podatku w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych – pok. 201-203, pok. 206 i pok.220 (II piętro, w budynku przy Pasażu K. Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim).
  • naliczonej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w Referacie Gospodarki Nieruchomościami UM, ul. Szkolna 28 wejście A – pok. 304,
  • zapłaty naliczonych podatków w Referacie Dochodów - pokój 219, natomiast naliczonej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w Referacie Dochodów - pok.218.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =