• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy podatek można zapłacić w ratach?

Ustalony decyzją podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny osobom fizycznym oraz zadeklarowany podatek rolny przez osoby prawne, w kwotach powyżej 100 zł należy wpłacać w IV ratach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.
Podatek od nieruchomości zadeklarowany przez osoby prawne, w kwocie powyżej 100 zł, należy wpłacać w terminach: I rata do dnia 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca.
Natomiast podatek leśny od osób prawnych należy wpłacać do dnia 15 każdego miesiąca.

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł należy wpłacić całość kwoty podatku do 15 marca.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 4 =
Link
7 + 4 =