• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Składałem jakiś czas temu wniosek o budowę budynku gospodarczego i nie dostałem żadnej odpowiedzi.

W przypadku dokonania zgłoszenia robót budowlanych wymagających zgłoszenia, brak odpowiedzi Urzędu oznacza, iż zgłoszenie zostało przyjęte w trybie tzw. ,,milczącej zgody’’, a same roboty budowlane można rozpocząć po upływie 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Inwestor po upływie terminu 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia robót budowlanych może wystąpić do organu
o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania zgłoszenia robót budowlanych (procedura IMA XIV).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =