• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Sąsiad postawił budynek gospodarczy w granicy z moją działką, czy mógł to zrobić bez mojej zgody?

Tak, zgoda sąsiada nie jest wymagana, ale lokalizacja w granicy jest możliwa pod warunkiem, że zaistniał któryś z powyższych przypadków (pytanie nr 7) lub na podstawie innych wcześniej obowiązujących przepisów.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =