• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można wybudować budynek gospodarczy w granicy nieruchomości?

W czterech przypadkach:
• Kiedy na działce sąsiada stoi już budynek, możemy się „przykleić” ścianą pod warunkiem, że będzie ona przylegała do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz wysokość naszego budynku będzie zgodna z zobowiązującym planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy.
• Jeśli planowany budynek nie jest wyższy niż 3 m i dłuższy niż 6,5 m oraz znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
• Jeśli szerokość działki wynosi 16,0 m i mniej i działka znajduje się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
• Jeśli plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na terenie działki przewiduje taką możliwość

Ważne jest również stanowisko sąsiada, warto porozmawiać o swoich planach.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =