• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Moją działkę zalewają wody opadowe z działki sąsiada; co mogę zrobić?

Sąsiad naruszył prawdopodobnie stan wód w gruncie, jeśli ma to związek z pracami budowlanymi, fakt taki należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zbadaniu sprawy zostanie najprawdopodobniej wszczęte postępowanie wyjaśniające.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 7 =
Link
2 + 7 =