• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jak długo trzeba czekać na pozwolenie na budowę/przebudowę instalacji gazowej?

Budowa lub przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku wymaga dokonania, na 21 dni przed planowym przystąpieniem do robót, tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.
Budowa wewnętrznej instalacji gazu w projektowanym budynku wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawowy termin: do 65 dni.
W praktyce jednak średni czas oczekiwania wynosi 21 dni (o ile projekt nie wymaga uzupełnienia).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =