• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy dobudowanie do budynku ganku/schodów/tarasu wymaga jakiegoś zgłoszenia?

  • W przypadku dobudowy ganku o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagane jest dokonanie zgłoszenia na 21 dni przed planowanym terminem przystąpienia do wykonania robót (procedura taka sama jak w przypadku wolnostojących obiektów takich jak budynek gospodarczy czy garaż).
  • W przypadku dobudowy schodów lub tarasu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymagane jest dokonanie zgłoszenia robót z projektem budowlanym (jeżeli obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki inwestora) lub uzyskanie pozwolenia na budowę (procedura do wyboru przez inwestora). Obszar oddziaływania obiektu określony jest w projekcie budowlanym.

W przypadku dobudowy schodów lub tarasu do budynku innego niż budynek mieszkalny jednorodzinny wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m² nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =