• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy, jeżeli spóźnię się 1 dzień ze zgłoszeniem zbycia/nabycia pojazdu lub z rejestracją pojazdu sprowadzonego z państw Unii Europejskiej, to też zostanie mi nałożona kara pieniężna?

Tak.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =