• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

W ciągu ilu dni muszę zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy, żeby nie płacić kary pieniężnej?

Od dnia 1 lipca 2021 r. do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, termin ten wynosi 60 dni od daty wprowadzenia pojazdu na teren Polski. Obowiązek ten dotyczy tylko pojazdów wprowadzonych na teren RP z państw Unii Europejskiej.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 7 =
Link
7 + 7 =