• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można wycofać pojazd z ruchu?

Wycofaniu czasowemu podlegają pojazdy:

  • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
  • ciągniki samochodowe;
  • pojazdy specjalne;
  • autobusy
  • od 31.01.2022 samochody osobowe (w związku z koniecznością naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia) – do 3 do 12 miesięcy

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =