• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu?

W przypadku demontażu (zezłomowania): wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, zaświadczenie o demontażu pojazdu (w przypadku demontażu za granicą przetłumaczony dokument przez tłumacza przysięgłego), unieważnione przez stację demontażu dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, oraz tablice rejestracyjne) oraz swój dokument tożsamości.

W przypadku auta skradzionego:

  • postanowienie o umorzeniu dochodzenia (z Policji lub Prokuratury),lub
  • potwierdzenie zgłoszenia kradzieży pojazdu z Policji oraz pisemne oświadczenie właściciela składane pod odpowiedzialnością karną w obecności pracownika Referatu Komunikacji.
  • swój dokument tożsamości

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 4 =
Link
8 + 4 =