• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy trzeba zmienić tablice rejestracyjne, jeśli samochód jest zarejestrowany już na terenie Polski?

Od 31.01.2022 właściciel pojazdu zarejestrowanego już na terenie Polski, może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Numer ten można zachować jedynie jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • W dowodzie rejestracyjnym jest wystarczająca ilość miejsca na dokonanie stosownych adnotacji
  • Tablica/e rejestracyjne mają aktualny wzór (tzw. eurotablice)
  • Tablica/e rejestracyjne są zachowane w należytym stanie
Spełnienie powyższych warunków nie zwalnia jednak z konieczności przyniesienia dotychczasowych tablic razem z resztą potrzebnych do rejestracji dokumentów.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 2 =
Link
7 + 2 =