• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można odebrać dowód rejestracyjny pojazdu w czyimś imieniu?

Tak, po wcześniejszym otrzymaniu od tej osoby pisemnego pełnomocnictwa* do odebrania dowodu rejestracyjnego.

*Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni, rodzeństwo lub małżonek/małżonka.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =