• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Czy do rejestracji pojazdu potrzebne jest potwierdzenie opłaty akcyzy?

Czy do rejestracji pojazdu potrzebne jest potwierdzenie opłaty akcyzy?

W przypadku aut sprowadzonych z zagranicy oraz aut nowych (z salonu) – dotyczy samochodów osobowych informacji powinien udzielić bezpośrednio pracownik Refreatu Komunikacji (warunkowo pojazd może zostać zarejestrowany bez potwierdzenia o opłacie akcyzy).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =