• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy przy rejestracji pojazdu, który jest własnością kilku osób muszą być obecni wszyscy właściciele?

Tak, chyba, że udzielą oni osobie rejestrującej, pisemnego pełnomocnictwa* do zarejestrowania w ich imieniu pojazdu.

*Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni, rodzeństwo lub małżonek/małżonka.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =