• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania pojazdu? (auta kupione w kraju i za granicą)

  • Pojazdy  wcześniej zarejestrowane w kraju: wniosek o rejestrację pojazdu, dokument własności pojazdu (np.: umowa kupna lub faktura), dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz swój dokument tożsamości.
  • Pojazdy krajowe - nowe: wniosek o rejestrację pojazdu, dokument własności pojazdu (np.: umowa kupna lub faktura), świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe oraz swój dokument tożsamości.
  • Pojazdy zagraniczne/sprowadzone: wniosek o rejestrację pojazdu, dokument własności pojazdu (np.: umowa lub faktura), zaświadczenie o przeprowadzonym okresowym badaniu technicznym pojazdu, zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu, tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku obcym (z wyjątkiem dowodu rejestracyjnego, wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, o ile, nie widnieją w nim inne zapisy, poza zapisami dot. parametrów technicznych pojazdu określonych w kodach unijnych), potwierdzenie opłaty akcyzy – dot. samochodu osobowego, swój dokument tożsamości oraz tablice rejestracyjne, jeśli pojazd je posiada (w przypadku braku tablic rejestracyjnych dołącza się oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 1 =
Link
6 + 1 =