• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Po jakim czasie można się ubiegać o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

Po ustaniu przyczyny jego zatrzymania. Przypadki indywidualne wymagają sprawdzenia wszystkich okoliczności związanych z zatrzymaniem prawa jazdy bezpośrednio przez pracownika Referatu Komunikacji.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 6 =
Link
4 + 6 =