• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie będąc mieszkańcem Piotrkowa Trybunalskiego?

Nie, wniosek o wydanie prawa jazdy składamy w urzędzie właściwym miejscowo ze względu na zamieszkanie.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =