• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania prawa jazdy?

Wniosek o wydanie prawa jazdy, fotografia, orzeczenie lekarskie od uprawnionego lekarza, orzeczenie psychologiczne (jeżeli jest ono wymagane).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 9 =
Link
9 + 9 =