• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie kupić mapę?

Mapę uzyskać można poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem dedykowanej usługi elektronicznej, udostępnionej na geoportalu pod adresem:
https://geoportal.piotrkow.pl/ - aplikacja i Wniosek. Instrukcje oraz filmy instruktarzowe dotyczące sposobu składania wniosku, udostępnione zostały na stronie internetowej: https://geoportal.piotrkow.pl/repozytorium-wiedzy. Z uwagi na najkrótszy termin obsługi wniosku jest to preferowany sposób załatwienia sprawy. Mapę uzyskać można również poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP. Uzyskanie mapy możliwe jest również poprzez złożenie tradycyjnego wniosku na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 (wejście A), Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój nr 6.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =