• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy jeśli nie mam żadnego dochodu mogę starać się o lokal?

O najem socjalny lokalu mogą ubiegać się osoby, których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza:
a) 28% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym
b) 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 9 =
Link
2 + 9 =