• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Do kiedy można składać wniosek o zawarcie umowy najmu na lokal?

Wnioski można składać cały rok. Te, które wpłyną do 31 lipca będą kierowane na listę na rok następny, później złożone - będą oczekiwały do jeszcze kolejnego roku (np.złożone do 31.07.2022 -lista na 2023 r.; złożone po 31.07. 2022 r. a do 31.07.2023 r. - oczekują na listę 2024 r.).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =