• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy trzeba być zameldowanym w Piotrkowie Trybunalskim, aby starać się o lokal?

O zawarcie umowy najmu na lokal mogą ubiegać się osoby, które są mieszkańcami Miasta Piotrków Trybunalski co należy potwierdzić we wniosku przez właściciela, zarządcę lub administratora danych eksploatacyjnych lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca (dział 3 pkt.5) lub przedstawić umowę najmu lokalu (jeżeli taką posiada zainteresowany).

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =