• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Jakie drzewa można usunąć bez zezwolenia?

Drzewa owocowe (w tym orzech włoski), z wyjątkiem drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub terenie zielonym.

Drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.


Drzewa, których obwód mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew rosnących na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza powyżej wskazane wartości, przed usunięciem drzew właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu od zgłoszenia.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =