• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie uzyskać zaświadczenie o planie zagospodarowania leśnego?

"Zaświadczenie o planie urządzania lasu" jest potrzebne przy sprzedaży/zakupie działki. Wydaje je Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej 17 zł. Odbiera się je osobiście w pokoju nr 302 w Urzędzie Miasta na ul. Szkolnej 28  (wejście A) lub jest przesyłane pocztą.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =