• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można samemu usunąć drzewo, które się złamało/całkiem uschło?

Drzewo, które się złamało można usunąć dopiero po dokonaniu oględzin - do urzędu wystarczy wystąpić z pismem. W przypadku drzewa, które uschło należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego usunięcie lub dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, chyba że spełnia jeden z warunków dla których uzyskanie zezwolenia lub dokonania zgłoszenia nie jest wymagane  - opisane w pytaniu nr 7.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 5 =
Link
2 + 5 =