• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można przyciąć drzewo?

Przepisy mówią, że prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, z wyjątkiem usuwania gałęzi obumarłych, nadłamanych, utrzymania kształtu korony drzewa, ewentualnie przywrócenie statyki drzewa, ale ten zabieg wymaga dodatkowej dokumentacji np. opinii dendrologa; wszelkie inne formy są niszczeniem drzewa.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =