• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy można zapłacić podatek w czyimś imieniu?

Tak, jeżeli osoba wpłacająca podatek robi to z środków powierzonych jej przez podatnika. Realizuje wówczas czynność techniczną, tzn. wpłaca podatek za podatnika i działa jedynie jako „posłaniec". Przepisy ordynacji podatkowej nie zawierają bezpośredniej regulacji, która zakazywałaby uiszczania podatku za podatnika przez inną osobę, jednak z orzecznictwa wynika zasada, że podatnik jest jedynym podmiotem upoważnionym do uiszczania podatku.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 4 =
Link
3 + 4 =