• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Na pytanie odpowie pracownik Biura Planowania Rozwoju Miasta mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A) - pokój nr 250.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =