• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Czy w ulicy, przy której znajduje się moja nieruchomość jest planowana kanalizacja/budowa drogi?

Na pytanie odpowie pracownik Biura Planowania Rozwoju Miasta mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A), sprawdzając długoletnie plany inwestycyjne (pokój nr 218).W zależnośći od zarządcy drogi informacji można szukać także w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta lub w Biurze Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 9 =
Link
4 + 9 =