• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, iż do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 – właściciele pojazdów winni w terminie 60 dni :   1) zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski; 2)   zarejestrować pojazd sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, licząc od dnia jego sprowadzenia.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańców można założyć firmę przez telefon. Więcej informacji Tutaj.

Zadawane pytania

Gdzie zgłosić uwagi do prowadzonej w mieście inwestycji?

W pierwszej kolejności należy ustalić czy mamy do czynienia z budową bądź remontem drogi. Budowa drogi leży w kompetencjach Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta na ul. Szkolnej 28 (wejście A). Remont drogi należy do spraw załatwianych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta na ul. Kasztanowej 31.

W sprawie pozostałych inwestycji  miejskich uwagi można zgłaszać do Biura Inwestycji i Remontów:

  • na etapie przygotowania dokumentacji do pokoju nr 255
  • na etapie realizacji do pokoju nr 311b

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 9 =
Link
3 + 9 =